pl en

Wykonawca robót ogólnobudowlanych Inowrocław

Oferujemy:
  • Stany surowe, roboty ziemne, prace rozbiórkowe oraz kompleksową realizacje obiektów "POD KLUCZ".
  • Fachowe przygotowanie procesu budowy wraz z pełną obsługą formalno-prawną.
  • Wnikliwą analizę dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej oraz propozycję jej optymalizacji poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych mających wpływ na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji inwestycji.
  • Kompleksową i fachową realizację inwestycji zgodnie z umową.
  • Pełna kontrolę nad budżetem, kosztami i harmonogramem prac.
  • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości prowadzonych prac zgodnie z wewnętrzną polityką zachowania jakości.
  • Koordynację wszystkich prac branżowych zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej.
  • Możliwość elastycznego wprowadzania zmian przez Zamawiającego w trakcie trwania budowy.
  • Zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia robót zgodnie z BHP i P.POŻ.
  • Przygotowanie Inwestycji do skutecznego odbioru przez służby państwowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Proponujemy realizacje takich obiektów jak:
  • Handlowe
  • Magazynowe
  • Wysokiego składowania
  • Centra logistyczne
  • Produkcyjne
  • Przemysłowe
  • Sportowe
  • Hotelowe i inne