pl en

Usługi elektryczne - Inowrocław

Oferujemy:
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 230/400V, oświetleniowe główne oraz ewakuacyjne i awaryjne.
 • Sieci i linie elektroenergetyczne niskich (nn) i średnich napięć (SN): kablowe i napowietrzne.
 • Stacje transformatorowe 15/0,4 kV: budowa, konserwacja, przeglądy okresowe, stałe umowy na obsługę i dozór.
 • Budowa i montaż: rozdzielnic oraz szaf sterowniczych.
 • Pomiary ochronne i elektroenergetyczne: sieci, urządzeń i instalacji wraz z kompleksową analizą parametrów sieci.
 • Diagnostyka i badania termowizyjne: sieci i urządzeń elektroenergetycznych (rozdzielnic, stacji transformatorowych itp.).
 • Instalacje: odgromowe, ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej.
 • Zasilanie tymczasowe placów budów oraz obsługa budów.
 • Utrzymanie ruchu oraz serwis elektroenergetyczny 24h.
 • Zasilanie: gwarantowane (UPS), awaryjne (agregaty prądotwórcze).
 • Automatyka kontrolno-pomiarowa (AKPiA) oraz samoczynnego załączania rezerw (SZR).
 • Sieci i instalacje: telekomunikacyjne, teletechniczne, światłowodowe, komputerowe LAN.
 • Instalacje inteligentnego zarządzania i sterowanie ruchem drogowym oraz sygnalizacje świetlne drogowe.
 • Oświetlenie uliczne, drogowe oraz placów i parkingów wraz z redukcją mocy i inteligentnym sterowaniem.
 • Systemy i instalacje przeciwpożarowe SAP, nagłośnienia DSO, zarządzania energią BSM, telewizja przemysłowa CCTV, radiowo-telewizyjne RTV.
 • Układy pomiarowe pośrednie i półpośrednie ze zdalnym odczytem i kontrolą mocy.
 • Instalacje: alarmowe, sygnalizacyjne oraz zdalnego sterowania i zarządzania GSM/GPRS.
 • Iluminacje świetlne budynków i budowli.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna doboru taryf oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej.
 • Doradztwo techniczne wraz z optymalizacją i analizą kosztów za energię elektryczną.