pl en

Prace projektowe i nadzory

Oferujemy:

Prace projektowe w branżach:
  • Architektura
  • Konstrukcja
  • Elektroenergetyczna
  • Sanitarna (wod-kan, gaz, woda, CO, wentylacja)
  • Drogowej
  • Telekomunikacyjnej
  • Niskoprądowej

Opracowujące kompleksowo dokumentacje budowlano-instalacyjną wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
Nadzory branżowe i inwestorskie we wszystkich branżach.
Koordynacje budów i kierownictwo projektu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie.