pl en

Generalny wykonawca kujawsko-pomorskie

Oferujemy:
 • Stany surowe, roboty ziemne, prace rozbiórkowe oraz kompleksową realizacje obiektów "POD KLUCZ".
 • Fachowe przygotowanie procesu budowy wraz z pełną obsługą formalno-prawną.
 • Wnikliwą analizę dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej oraz propozycję jej optymalizacji poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych mających wpływ na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji inwestycji.
 • Kompleksową i fachową realizację inwestycji zgodnie z umową.
 • Pełna kontrolę nad budżetem, kosztami i harmonogramem prac.
 • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości prowadzonych prac zgodnie z wewnętrzną polityką zachowania jakości.
 • Koordynację wszystkich prac branżowych zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej.
 • Możliwość elastycznego wprowadzania zmian przez Zamawiającego w trakcie trwania budowy.
 • Zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia robót zgodnie z BHP i P.POŻ.
 • Przygotowanie Inwestycji do skutecznego odbioru przez służby państwowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Proponujemy realizacje takich obiektów jak:
 • Handlowe
 • Magazynowe
 • Wysokiego składowania
 • Centra logistyczne
 • Produkcyjne
 • Przemysłowe
 • Sportowe
 • Hotelowe i inne